gmb-cut_06 

 

Niniejszy regulamin zakupów w firmie GMB obowiązuje od 25.12.2015 r. i stanowi dokument okreslający zasady sprzedaży w sklepie internetowym gmbdiagnostics.pl

Informacje ogólne

 

Zamówienia składane pod adresem elektronicznym www.gmbdiagnostics.pl są realizowane przez firmę GMB ul. Dzika 19/23 lok. 58 00-172 Warszawa (NIP 113-026-89-25, Regon 012246080), zwanym dalej GMB, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy pod numerem 311344.

 

A. Zamówienia

 

1. GMB prowadzi sprzedaż za pośrednictwem adresu www.gmbdiagnostics.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Możliwe są również zamówienia e-mailem lub telefoniczne.

 

2. Kupującymi w GMB mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej - zwani dalej Zamawiającymi.

 

3. Informacje zawarte na stronie www.gmbdiagnostics.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem adresu www.gmbdiagnostics.pl oznacza deklarację chęci zakupu i akceptację regulaminu.

 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

 

6. Do każdego realizowanego zamówienia GMB wystawi fakturą VAT w dniu zaksięgowania wpłaty Zamawiającego na koncie GMB lub w dniu wysyłki w przypadku zamówień "za pobraniem". Faktura zostanie wysłana do Zamawiającego razem z towarem lub elektronicznie.

 

7. Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w całości lub w części do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem sklepu.

 

B. Ceny

 

1. Ceny towarów podane na stronie są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT

 

C. Koszty wysyłki

 

1. Koszt dostarczenia towaru na terenie Polski wynosi:

15 zł. + 23% VAT (kurier przedłata)

18 zł. + 23%VAT (kurier pobranie)

 

D. Płatność

 

1. Po złożeniu zamówienia (przedpłata) prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

 

GMB ul. Dzika 19/23 lok. 58, 00-172 Warszawa

 

nr rachunku:

50 1020 5558 1111 1329 2190 0547

 

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego i adres dostawy zgodny z wpisanym w formularzu na stronie www.gmbdiagnostics.pl.

 

 

E. Dostawa

 

 

1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

2. Koszt przesyłki jest dodawany do zamówionego towaru w czasie procesu zamawiania w zakładce metody wysyłki.

 

3. Firma GMB dołoży wszelkich starań aby towar dostępny został wysyłany do zamawiającego w ciągu od 24 do 48 godzin od dnia wpływu środków na konto GMB.

 

4. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, GMB niezwłoczne zawiadomi o tym Zamawiającego i w przypadku dokonania zapłaty zwróci mu wpłaconą sumę pieniężną lub w porozumieniu z Zamawiającym ustali nowy termin dostawy.

 

5. W czasie dostawy towaru firmą spedycyjną Zamawiający musi potwierdzić podpisem jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Zamawiającego.

 

 

F. Zwroty

 

1. Zgodnie z przepisami Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia woli (w formie elektronicznej lub pisemnej) przed jego upływem. Zwracany towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dokument zakupu - paragon lub kopia faktury VAT. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Zwrot wartości towaru łącznie z kosztami wysyłki nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

G. Reklamacje

 

Reklamacja towaru uszkodzonego w transporcie

 

1. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę spedycyjną należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą do reklamacji.

 

Inne reklamacje

 

1. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z ofertą zostanie on poddany badaniom laboratoryjnym celem stwierdzenia czy posiada wady.

 

2. W przypadku potwierdzenia wady GMB zwróci Zamawiającemu wartość towaru łącznie z kosztami wysyłki zgodnie z fakturą zakupu.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

E. Dane osobowe

 

1. Składając deklarację chęci zakupu przez stronę www.gmbdiagnostics.pl Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie elektronicznej oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2002 r. Nr 01 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Zmawiającego będą przetwarzane jedynie w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jego realizacji i dostawy pod wskazany przez zamawiającego adres.

 

2. Za poprawność podanych danych osobowych, a w szczególności adresu dostawy odpowiada Zamawiający. GMB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania przez Zamawiającego nieprawidłowych lub błędnych danych.

 

3. GMB zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

 

 

 


Wstecz

Copyright © 2011-2020 GMB Kopiowanie zdjęć i tekstów zabronione